Dvořákův komorní sbor

Aktuálně


Pocta tvůrcům 

 

 


 

Dvořákův komorní sbor pracuje v Kralupech nad Vltavou již devatenáctým rokem. Jeho zpívajícími členy je 20 žen a 5 mužů. Ke společnému zpěvu se v něm setkávají lidé různých občanských povolání převážně z Kralup a blízkého okolí. Jméno Antonína Dvořáka nenese sbor ve svém názvu náhodou, necelé tři kilometry od Kralup nad Vltavou je totiž jeho rodiště. Jeho současnou vedoucí je Sandra Štropová. V letech 1998 až 2009 sbor pracoval pod vedením dirigenta PhDr. Romana Michálka a dostal se na velmi dobrou úroveň. První zkouška proběhla 19. 5. 1998. V současné době je dirigentem Tomáš Stanček.

Dvořákův komorní sbor zpívá písně lidové české, moravské, slovenské, písně německé, anglické a severoamerické, spirituály. Žánrovou protiváhu lidovým písním tvoří autorská tvorba duchovního zaměření, od kratších skladeb po oratorní cykly a celé mše. Podle doby vzniku zpívaných skladeb pokrývá repertoár sboru časový prostor od počátků evropského vícehlasu až po skladby století dvacátého, včetně děl žijících autorů. Dvořákův komorní sbor pravidelně vystupuje při významných událostech města a okolí, spolupracuje s řadou dalších uměleckých souborů a orchestrů. Jeho působnost sahá i za hranice regionu i státu. V roce 2002 vystoupil v družebním městě Kralup nad Vltavou v maďarském Komárnu, o rok později navázal uměleckou spolupráci se sborem univerzity ve francouzském Lyonu, v roce 2009 vystoupil na společném koncertě v Kralupech se slovinským sborem z Mirny. Již třetím rokem je přizván ke společnému zpívání v Chrámu Sv. Víta v Praze, kde si společně s poslanci a pěveckým sborem a orchestrem ZUŠ z Hostivaře zazpívá Českou mši vánoční od J.J. Ryby.

 

Hlavním podporovatelem činnosti sboru je MěÚ Kralupy nad Vltavou.