Vedení sboru

Dvořákův komorní sbor

z Kralup nad Vltavou, města blízko Nelahozevsi, kde žil a vyrůstal Antonín Dvořák.

S více než stoletou tradici sborového zpívání na Kralupsku patří Dvořkův komorní sbor k největším a nejstarším pěveckým sborům na Kralupské hudební scéně. 

Věnujeme se skladbám z období renesance, baroka i klasicismu. Stálicí repertoáru jsou skladby vrcholného romantismu a 20. století. Věnujeme se také popovým, jazzovým a gospelovým písním, které nám jsou velmi blízké.

Zkoušíme každé úterý od 18:30
ve společenském sále Penzionu pro seniory v Kralupech n. V.


„Město chemie“ má bohatou hudební minulost, ale po roce 1945 se v Kralupech sborově zpívalo většinou jen v rámci škol. Kvalitní a dlouhodobě existující sbor dospělých se nepodařilo vytvořit. (…)

Dvořákův komorní sbor navazuje na poválečnou tradici sborového zpívání na Kralupsku. Sbor patří k jednomu z několika pěveckých sborů v Kralupech nad Vltavou, avšak si nese prvenství jediného smíšeného sboru dospělých.

Sbor vznikl v nové podobě před 23 lety, kdy zakládající sbormistr Roman Michálek a organizační vedoucí sboru Marie Lulková vykonali konkurz na zpěváky. Přihlásilo se jich více než pět desítek. Z těch vybrali 25 nejlepších a za podpory města a tehdejšího starosty pana Pavla Rynta založili Dvořákův komorní sbor. 

Za dob působení sbormistra Romana Michálka sbor účinkoval na mnoha koncertech domácí scény, na několika nesoutěžních festivalech v České republice, ale i v zahraničí. Sbor účinkovali na koncertech v Německu, Maďarsku nebo ve Francii. Se sborem nadále spolupracovali sbormistři Zuzana Krušinová, Lucie Valentová , Libor Sládek, Pavel Holubec, Tomáš Stanček a Lukáš Mekiňa.

Od koncertní sezóny 2021/2022 spolupracuje se sborem umělecký vedoucí Štěpán Pokorný. 

Sbor podporuje město Kralupy nad Vltavou, Unie českých pěveckých sborů a Ochranný svaz autorský.

Štěpán Pokorný umělecký vedoucí

Štěpán Pokorný (*1989, Liberec) je hudební skladatel, dirigent, sbormistr, zpěvák a multi-instrumentalista

Během středoškolských let absolvoval několik ročníků Jazzové dílny Karla Velebného ve Frýdlantu v Čechách a pravidelně hrával jako barový pianista. V téže době založil s přáteli vokální oktet Regnis, který se poté rozrostl na komorní vokálně-instrumentální těleso. Jazz, umění improvizace, zpěv a nahrávky renomovaného souboru Musica Florea ho později přivedly na dráhu poučené interpretace staré hudby.

Na Pedagogické fakultě UK v Praze vystudoval bakalářský obor sbormistrovství a hudební výchova ve třídě vynikajícího dirgenta a violoncellisty Mga. Marka Štryncla – vedoucího souboru Musica Florea. Zde mimo jiné vystudoval dva semestry hry generálbasu. Pravidelně se účastní Mezinárodní letní školy staré hudby ve Valticích jako cembalista a zpěvák.

V současné době působí jako profesionální sólový a ansámblový zpěvák a cembalista / varhaník. Spolupracuje se soubory jako Musica Florea, Victoria Ensemble, Czech Ensemble Baroque, Pražský filharmonický sbor aj…

Jako vystudovaný sbormistr a dirigent si založil vlastní soubor „Humble Ensemble“, který se věnuje převážně poučené interpretaci hudby 16. – 19. století, provádí vlastní skladby a věnuje se cross-over a vzdělávacím projektům. V roce 2017 například provedli hudebně-literární projekt „Hudba Pýchy a předsudku“ na počest  200 let výročí narození spisovatelky Jane Austen

Je také sbormistrem dětského pěveckého sboru „Sluníčko“ při ZŠ Moskevská v Kladně, kde vyučuje hudební výchovu a vede „Dvořákův komorní sbor“ v Kralupech nad Vltavou. Dále vyučuje na anglicko-českém gymnáziu Amazon a soukromě vyučuje hru na klavír a klavírní improvizaci.

Jeho největší vášní je skladba. Je autorem nesčetně žánrově různorodých skladeb klasické i populární kultury. V roce 2019 dosáhl druhého uděleného místa ve skaldatelské soutěži festivalu J.J.Ryby a v roce 2020 zazněla premiéra jeho skaldby na hudebním festivalu Podkrkonošské hudební léto

Vedle těchto činností se rád noří do dalších aspektů uměleckého života. Samostatně se vzdělává ve hře na další hudební nástroje – harfa, kontrabas, flétny, kytara, viola da gamba. Příležitostně se věnuje ladění a servisu hudebních nástrojů a práci se dřevem, výtvarnému umění a psaní a překládání poezie.

Sandra Štropová vedoucí sboru

 je hlavní organizační vedoucí Dvořákova komorního sboru. Od dětství zpívala Khünově dětském sboru a pokračovala v následném soukromém studiu zpěvu. Sboru se na plno věnuje pátým rokem a je oddanou zpěvačkou a manažerkou.

Jan Koutecký korepetice

se již od útlého dětství věnuje muzicírován, hlavně tedy hře na klavír. Má vrozený talent pro improvizaci a stylovost hry různých žánrů, který rozvíjel u předních pedagogů – Emila Hradeckého, Pavla Jurkoviče a Jiřího Rúžičky. Po studiích na Libeňském gymnáziu vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilině. Při zaměstnání dále pokračoval ve studiu jazzového piána na konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Několikrát se zúčastnil soutěže Pianista roku a je žádaný interpret a popularizátor hudby na pražské hudební scéně.