Sbormistr

Tomáš Stanček

*30.6.1995   Vystudoval ZŠ K. Dvořáčka v Orlové, kde spolupracoval se třemi pěveckými sbory jako zpěvák, korepetitor a sbormistr. Od roku 2009 je sbormistrem pěveckého sboru Keep Smiling Gospel. S tímto sborem koncertoval v několika zemích Evropy (Edinburg, Drážďany, Linz) a účastnil se několika koncertních turné po celé České republice. Spolupracoval jako sbormistr při Vánočním turné s Martinem Chodúrem.
   Od roku 2010 studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a je absolventem v dirigentské třídě Mgr. Jaromíra Javůrka, Ph.D.. Studium ukončil absolventským koncertem s Janáčkovou filharmonií v Ostravě.
   Od roku 2017 je studentem na Akademii múzických umění v Praze v dirigentské třídě doc. Leoše Svárovského a doc. Tomáše Koutníka.
   Každoročně se zúčastňuje několika sbormistrovských seminářů NIPOS – ARTAMA pod vedením zkušených dirigentů a sbormistrů (Jurij Galatenko, Miriam Němcová, prof. Jiří Skopal st., Josef Surovík, Petra Rašíková, Milan Motl, Tomáš Motýl, aj.)
   V letech 2012 – 2015 byl šéfdirigentem Velkého dechového orchestru Frýdek – Místek, s nímž se zúčastnil mnoha tuzemských i zahraničních festivalů.
   Byl dirigentem několika celovečerních koncertů, kde spolupracoval s klavíristou Michalem Bártou nebo zpěvákem NDM Petrem Svetlíkem. Na Mezinárodní soutěži dechových orchestrů v Ostravě získali v roce 2013 stříbrné pásmo.
   Mnohokrát účinkoval na ostravském festivalu Hudební současnost, kde premieroval skladby současných ostravských skladatelů.
   Spolupracuje na pěveckých workshopech s polskou zpěvačkou Gabrielou Gasior a londýnským sbormistrem, zpěvákem a skladatelem Davidem Danielem.
   Při studiu působil jako dirigent Symfonického a Komorního orchestru JKO, kde spolupracoval také s Pěveckým sborem JKO jako sbormistr a korepetitor a byl pravidelným dirigentem mnoha koncertů.
   Stojí za hudebním nastudováním Vánočního CD Janáčkovy konzervatoře s autorskou prací ostravské skladatelky Ireny Szurmanové. Při tvorbě tohoto CD spolupracoval mimo jiné i se zpěvačkou Patricií Janečkovou a trumpetistou Nikolaosem Grigoriadisem.
   Roku 2016 debutoval na MHF Janáčkův máj, uvedením skladby Časojasnění pro komorní orchestr od Przemyslawa Schellera, v rámci skladatelské soutěže Generace.
   Pro rok 2018 byl pozván ke spolupráci v rámci cyklu Jeunesses musicales Janáčkovy filharmonie v Ostravě a ke spolupráci v rámci festivalu Talentinum s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín.
   Od roku 2017 je sbormistrem Dvořákova komorního sboru v Kralupech nad Vltavou.