Umělecká spolupráce

Šárka Janíková korepetice

vyrůstala na Vysočině v obci Třebíč, kde již od útlého dětství navštěvovala Základní uměleckou školu – obor hra na klavír. Spolupracovala s oblastním pěveckým sborem Sluko. V rámci studia na konzervatoři v Brně byla členkou klavírního tria. Šestileté studium na konzervaatoři absolvovala klavírním koncertem Maurice Ravela za doprovodu Symfonického orchestru Konervatoře. Nyní je posluchačkou druhého ročníku Akademie múzických umění v Praze.

Jan Koutecký korepetice

se již od útlého dětství věnuje muzicírován, hlavně tedy hře na klavír. Má vrozený talent pro improvizaci a stylovost hry různých žánrů, který rozvíjel u předních pedagogů – Emila Hradeckého, Pavla Jurkoviče a Jiřího Rúžičky. Po studiích na Libeňském gymnáziu vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilině. Při zaměstnání dále pokračoval ve studiu jazzového piána na konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Několikrát se zúčastnil soutěže Pianista roku a je žádaný interpret a popularizátor hudby na pražské hudební scéně.