O nás

Dvořákův komorní sbor

z Kralup nad Vltavou, města blízko Nelahozevsi, kde žil a vyrůstal Antonín Dvořák.

S více než stoletou tradici sborového zpívání na Kralupsku patří Dvořkův komorní sbor k největším a nejstarším pěveckým sborům na Kralupské hudební scéně. 

Věnujeme se skladbám z období renesance, baroka i klasicismu. Stálicí repertoáru jsou skladby vrcholného romantismu a 20. století. Věnujeme se také popovým, jazzovým a gospelovým písním, které nám jsou velmi blízké.

Zkoušíme každé úterý od 18:30
ve společenském sále Penzionu pro seniory v Kralupech n. V.


„Město chemie“ má bohatou hudební minulost, ale po roce 1945 se v Kralupech sborově zpívalo většinou jen v rámci škol. Kvalitní a dlouhodobě existující sbor dospělých se nepodařilo vytvořit. (…)

Dvořákův komorní sbor navazuje na poválečnou tradici sborového zpívání na Kralupsku. Sbor patří k jednomu z několika pěveckých sborů v Kralupech nad Vltavou, avšak si nese prvenství jediného smíšeného sboru dospělých.

Sbor vznikl v nové podobě před 23 lety, kdy zakládající sbormistr Roman Michálek a organizační vedoucí sboru Marie Lulková vykonali konkurz na zpěváky. Přihlásilo se jich více než pět desítek. Z těch vybrali 25 nejlepších a za podpory města a tehdejšího starosty pana Pavla Rynta založili Dvořákův komorní sbor. 

Za dob působení sbormistra Romana Michálka sbor účinkoval na mnoha koncertech domácí scény, na několika nesoutěžních festivalech v České republice, ale i v zahraničí. Sbor účinkovali na koncertech v Německu, Maďarsku nebo ve Francii. Se sborem nadále spolupracovali sbormistři Zuzana Krušinová, Lucie Valentová , Libor Sládek, Pavel Holubec, Tomáš Stanček a Lukáš Mekiňa.

Od koncertní sezóny 2021/2022 spolupracuje se sborem umělecký vedoucí Štěpán Pokorný. 

Sbor podporuje město Kralupy nad Vltavou, Unie českých pěveckých sborů a Ochranný svaz autorský.